Welkom!

Remco van der Wal is uw partner op het gebied van trainen, coachen en advies op strategisch niveau. Passie, gedrevenheid, ondernemersgeest, resultaatgerichtheid en een ‘out of the box’ mentaliteit zijn de ingrediënten die door eigen ervaring en persoonlijke groei ingebracht worden.

Wat is mijn doel met KVD47? Het in gang zetten van een proces om gedachten in beweging te brengen. Door op een andere manier naar jezelf te kijken, ben je in staat je gedragspatroon aan te passen.

KVD47 traint vanuit de overtuiging dat het aanleren van vaardigheden enkel succesvol is in combinatie met het veranderen van gedrag. Centraal in iedere training staat het persoonlijke besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor het resultaat. Mijn trainingen zijn om die reden gericht op de mens als individu. Vanuit deze positie wordt de gewenste output geformuleerd: wat wilt u bereiken en hoe gaan wij samen aan de slag om de gestelde doelen te verwezenlijken?

De resultaten van een intensieve training bij KVD47 beperken zich niet alleen tot de werkvloer, maar liggen ook in de persoonlijke levenssfeer. Iemand, die weet wat hij waard is, is nog meer waard voor de organisatie. Dat brengt de juiste mensen op de juiste plek en zo worden kennis en creativiteit beter benut. Dat geeft voldoening voor medewerkers en vergroot het eigen vermogen van de organisatie.

Ik hecht veel waarde aan het trainen op een ongedwongen manier. Je leert gemakkelijker wanneer je plezier hebt. Daarom maak ik regelmatig gebruik van creatieve invalshoeken, sfeervolle inrichtingen van de trainingsruimtes en originele locaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij via: 06-22981283 of stuurt u een e-mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ik neem dan graag contact met u op.